Tillbaka till pressreleaser
Juni 18, 2014

Västerås och ECC identifierad som påverkansplattform för svensk energiforskning

Innovationsmyndigheten VINNOVA har utsett ECC, Energy Competence Center, att skapa en nationell påverkansplattform för energiforskning inom ramen för EU:s flaggskeppsprogram Horisont 2020.

Innovationsmyndigheten VINNOVA har utsett ECC, Energy Competence Center, att skapa en nationell påverkansplattform för energiforskning inom ramen för EU:s flaggskeppsprogram Horisont 2020. Målsättningen är att på sikt öka antalet forskningsansökningar och skapa möjligheten för att ta vara på den samverkan i energibranschen som växer fram regionalt och nationellt.

­– Att Vinnova baserar sin påverkansplattform i Västerås där energibranschen är som starkast i Sverige kan verka naturligt, men är också en bekräftelse på att ECC:s arbete med att synliggöra regionens världsledande energikompetens är fruktbart, säger Samuel Strömgren, projektledare för ECC.

Vinnovas beslut är ett välkommet led i hela Västmanlands satsning för att öka den statliga och internationellt finansierade forskningen.

– Mälardalens Högskola har redan idag en omfattande energiforskning i samproduktion med regionala och nationella aktörer, och vi är aktiva i flera nationella och internationella nätverk. Vår förhoppning är att påverkansarbetet ska ge många positiva effekter som stärker forskning och innovation inom energiområdet, säger Fredrik Wallin, MDHs projektledare för den nationella påverkansplattformen..

Påverkansplattformen syftar till öka svensk energiforskning inom EU:s nya forskningsprogram Horisont 2020. En ökning av forskningsmedel till energisektorn är angelägen. Näringslivet i Västmanland har sedan länge satsat stora belopp för forskning och produktutveckling, hela 37 gånger mer än vad som staten ger i direkta anslag till Mälardalens högskola.

– Västerås har en fantastisk forskningsplattform med en rad världsledande centra både i näringslivet och högskolan, bland annat inom energisystem, elkraft och automation. Som officiell plattform kan ECC samla dagens energiforskning och utveckla satsningar i linje med framtida behov, fortsätter Samuel Strömgren.

Om VINNOVAs nationella påverkansplattform för Energi
Vinnovas nationella Påverkansplattform för Energi syftar till att öka svenskt deltagande i Horisont 2020. Påverkansplattformen lyfter fram Sveriges viktiga position som föregångare inom energieffektiva och klimatneutrala energisystem. Första delen är ett strategibidrag.

Om Mälardalens Högskola och energiforkningsprogrammet Future Energy
Inom ramen för forskningsmiljön Framtidens Energi har Mälardalens högskola fördjupat forskningen inom tre huvudområden: i) Förnybar energi; ii) Energieffektivitet och minskade utsläpp; iii) Smartare modellering, simulering och styrning.