Tillbaka till pressreleaser
April 29, 2016

Stormöte Energi i Västerås 14 april - Nu bestäms Sveriges energiframtid

Torsdag 14 april besökte ett avtryck av Energikommissionen Västerås för ett offentligt seminarie som arrangeras hos ABB Corprorate Research Center och studiebesök hos Westinghouse Electric Sweden. Energikommissionen är regeringens breda politiska kommission för att ta fram ett underlag för en politisk överenskommelse om energipolitikens långsiktiga inriktning.

Energikommissionens uppdrag kan på många sätt uppfattas som banbrytande. Deras överenskommelse ska skapa en långsiktig inriktning som ska gälla till 2050. Målet är en bred uppslutning över partigränser och historiska skiljelinjer.

- Att Energikommissionen besöker oss i Västerås för samtal om energipolitikens framtid är ett tecken att de värderar vår kompetens och vår styrka som en viktig arbetsmarknad för energiteknik. Tillsammans med politiken kan vi fortsätta utveckla regionens plats som ett ledande energikompetenscenter, säger Magnus Hemmingsson, vd för Mälarenergi.

- För energibranschen är det av största vikt att kommissionens arbete leder fram till en politisk tydlighet och att Sveriges energibolag och energimarknad får de behövliga signalerna som kan leda till genomförande av långsiktiga investeringar. Det skapar i sin tur klarhet i framtidens kompetensutmaningar, säger Björn Nordén projektledare hos ECC och ansvarig för Automation Regions kompetensarbete.

Från Energikommissionen deltog Ingemar Nilsson (S), Lise Nordin (MP), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Rickard Nordin (C), samt Anton Steen (Regeringskansliet). Från energibranschen var bland annat Caroline Törnqvist (Energimarknadsinspektionen), Bosse Andersson (Svensk Energi), Per Everhill (Tekniska verken i Linköping) Mikael Dahlgren (ABB), Aziz Dag (Westinghouse), Thore Sekkenes (Bombardier), Björn Karlsson (Mälardalens högskola) och Magnus Hemmingsson (Mälarenergi) delaktiga.

Förutom ett fulltecknat seminarie i ABB Research Centers konferenslokaler deltog politikerna i en lunch och rundvandring i Westinghouse bränslefabrik tillsammans med seminariets talare.

 

– De beslut som tas idag för landets energiförsörjning ska leva och hålla länge. Energikommissionens arbete är därför oerhört viktigt och det är bara tillsammans som vi kan nå ett hållbart energisystem för framtiden. Dagens innovativa teknikutveckling gör det möjligt med en omställning till förnybara energikällor samtidigt som vi måste se till att unga människor vill utbilda sig inom energiområdet för att säkerställa att vi hela tiden tar nya steg, säger Mikael Dahlgren, forskningschef för ABB Sverige.

– Frågan kring att kärnkraften, även i framtiden, kommer att vara avgörande för att vi i Sverige ska lyckas med målet att uppnå ett fossilfritt energisystem måste diskuteras på allvar, säger Aziz Dag VD för kärnkraftsbolaget Westinghouse Electric Sweden.

Samlingen arrangeras av ECC och Automation Region tillsammans med ABB, Bombardier Transportation Sweden, Mälardalens högskola, Mälarenergi och Westinghouse Electric Sweden och genomförs på ABB Corporate Research Center.