Tillbaka till pressreleaser
November 14, 2018

Femårsjubilieum för HUB-konferenserna: Leveranssäkerhet i fokus

Femårsjubileum för HUB-konferenserna. Västerås växer med nya etableringar, men elbehovet kan bli en propp då det saknas kapacitet i elnätet att överföra tillräckligt mycket el till Västerås. När Energisverige samlades i Västerås för femte året i rad var fokus för de mer än 300 deltagarna på hur branschen ska lösa elbehovet.

- Elsystemet pressas just nu från fyra håll samtidigt. Dels sker en utfasning av planerbar produktion, framförallt inom kärnkraft. Nummer två är en ökad trängsel i elnäten där samtliga storstäder i södra Sverige har eller kommer snart att slå i taket kapacitetsmässigt. Det tredje är klimatförändringarna som innebär en ökad sårbarhet i elsystemet. I somras hade vi till exempel den lägsta nivån på femtio år i våra vattenkraftsmagasin. Sist men inte minst påverkar elektrifieringen där bransch efter bransch vill öka sin elanvändning för att klara klimatmålen. Sammantaget innebär det här stora utmaningar för leveranssäkerheten, säger Anton Steen som är ansvarig för samhällskontakter på branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

Det var en fullspäckad heldag när alla delar av energibranschen och dess kunder samlades. Flera ledande energiröster på scen, många studenter från Uppsala Universitet och Mälardalens högskola, och de viktiga bolagen från närområdet med ABB, Mälarenergi, Bombardier och Westinghouse i spetsen. Och myndighetschefer med avgörande styransvar, till exempel Svenska Kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh.

Varför är det viktigt att vi pratar om leveranssäkerheten och effektbalansen i elnäten?

- Effektbalansen är viktig för att se hur balansen mellan förbrukning och produktion ser ut framöver. Det är viktigt att ha klart för oss om vi kan klara oss på egen hand eller vara beroende av import. Den frågan kan vara en del av ett leveranssäkerhetsmål, säger Ulla Sandborgh, generaldirektör hos Svenska Kraftnät.

Amazon och Northvolts etableringar i Västerås bidrar till att elnäten blir en trängre sektor för fler framtida etableringar, vad behöver ske i våra regionala nät för att ytterligare etableringar ska vara möjliga, t.ex. ny industri?

- För att möjliggöra framtida etableringar behöver vi få till ökad flexibilitet i systemet och utveckla ny teknik hos oss och hos de regionala elbolagen. Både på såväl lång som kort sikt, fortsätter Ulla Sandborgh.

Även Mälarenergis vd Niklas Gunnar menar att framtidsfrågorna för elnäten är av största vikt.

- Vi måste korta ner tiden för att bygga ledningar för ny kapacitet, och då måste tillstånds- och planeringsprocesser kortas. Idag kan det ta upp till 10 år att bara byta ut en befintlig ledning. Vi har en bra dialog med Svenska Kraftnät om detta idag och är hoppfulla, säger Niklas Gunnar.

På frågan hur bråttom det är med insatser för att säkra elleveranser svarar alla tre att det är bråttom, och att samtalen mellan myndigheter, bolag och politik är av största vikt. Och samtalen kommer fortsätta.

- Ett viktigt steg för politiken är att sätta ett mål för leveranssäkerheten i elnäten, på samma sätt som vi har klimatmål och mål för förnybar energi från politiskt håll, säger Anton Steen.

Bland HUB2018:s övriga talare märktes bland annat Volvo Cars vd Håkan Samuelsson, Energimyndighetens nya generaldirektör Robert Andrén och chefen för Ukrainas energibolag Energoatom Oleksandr Shavlakov.

- Vi är väldigt glada för årets HUB-konferens med alla gäster, alla fantastiska talare och inte minst alla inspirerande studenter som var på plats, säger Björn Nordén från arrangörsorganisationen ECC och Jobba i Västerås. Det är ju bara tillsammans som vi kan förändra och utveckla svensk energiteknik och på riktigt betyda något för svensk industri och konkurrenskraft.

Välkommen tillbaka på HUB2019 nästa år!

Foto: Bo Lundvang, hub2018.se