Tillbaka till pressreleaser
April 22, 2014

ECC bjuder in till ny nationell energikonferens i Västerås 22-23 oktober

För första gången på mycket länge står Västerås, och energibolagen tillsammans som värd för nationell energikonferens i Aros Congress Center.

Mycket i Energisverige kretsar just nu kring Västerås. Nyligen identifierades Västerås som outstanding i energisverige i data som VINNOVA tagit fram. Nu står staden värd för en ny nationell energikonferens, HUB2014, som arrangeras i oktober i samband med invigningen av Europas modernaste förbränningsanläggning.

HUB2014 bjuder på en rad föreläsningar om energisektorn bortom EU:s 2020-mål och har lockat ledande huvudtalare som Sara Mazur från Ericsson, Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma, Johan Söderström, vd ABB Sverige, och fler välkända talare som presenteras löpande under våren.

- Det är myc­ket in­spi­re­ran­de att fram­ti­dens ener­gi­frå­gor dis­ku­te­ras i Väs­terås - Sve­ri­ges ener­gi­hu­vud­stad. Vi ser fram emot att vara med och bi­dra till en håll­bar ener­gi­om­ställ­ning i fram­ti­den, säger en av huvudtalarna Johan Söderström, vd för ABB Sverige.

Konferensen anordnas av ECC, Energy Competence Center, ett nationellt och globalt världsledande energikompetenscenter där ABB, Bombardier, Westinghouse, Mälarenergi, Mälardalens Högskola, Västerås stad, Länsstyrelsen Västmanland och Kokpunkten Energy Arena ingår, med Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott som observatör.

HUB2014 hålls i samband med att Mälarenergi inviger Europas modernaste förbränningsanläggning 22-23 oktober, med bland andra Sveriges närings- och energiminister på plats.