Tillbaka till pressreleaser
Maj 22, 2018

Dags för Sveriges kompetensriksdag 2018!

Sveriges kompetensriksdag 2018 samlar politik, arbetsgivare och skola till viktiga samtal i riksdagen den 23 maj.

År efter år förstärks allvaret i svensk kompetensförsörjning. Senast är det Svenskt Näringsliv som i Rekryteringsenkäten flaggar för att nästan 40 procent fler företag i år säger att det svårt att hitta rätt kompetens, jämfört med för fyra år sedan.

Därför bjuder två politiska partier, tillsammans med ledande industrigrenar inom energi, automation, järnväg och välfärdsteknik, in till den andra kompetensriksdagen i riksdagens första kammare den 23 maj kl. 9 – 12. Årets tema är ”Framtidens arbetsmarknad är redan här – hinner alla parter med?”.

– Kompetensfrågorna är avgörande för Sveriges framtid och vi kan enbart lösa så komplexa frågor tillsammans i breda samarbeten med alla berörda, säger riksdagsledamöterna Åsa Coenraads (m) och Anna Wallén (s).

Frågeställningarna på årets kompetensriksdag fokuserar bland annat på det ökade glappet mellan skola och arbetsmarknad, hur kompetensförstärkning och olika utbildningsmodeller kan minska kompetensglappen – samt hur det politiska landskapet formas kring utbildningsfrågorna under valåret. Sveriges kompetensriksdag modereras av Mia Odabas. Årets kompetensriksdag fokuserar den accelererade utvecklingen som automationen, digitaliseringen och globaliseringen medför, och de olika parternas ansvar. Syftet med kompetensriksdagen är att stärka det tomrum efter forum där frågorna lyfts gemensamt på övergripande och nationellt plan.

– Sveriges kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för att vi ska kunna utveckla och säkra Sveriges exportvärde och välfärden. För att trygga bemanningen av privata och offentliga jobb i Sverige behöver vi jobba mycket närmare varandra inom skola, som arbetsgivare och i politik, säger Rasmus Palazzi, projektledare för Sveriges kompetensriksdag.

Hearingen den 23 maj samlar 130 anmälda deltagare. Bland talarna märks bl.a. Myndighetens för Yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson, statssekreteraren Erik Nilsson (s), (m):s arbetsmarknadspolitiska talesperson Jessika Polfjärd, Bombardier Transportations nya Norden-vd Anna Höjer och arbetsmarknadsforskaren Alexandru Panican från Lunds Universitet på riksdagens scen för att diskutera Sveriges kompetensförsörjning.

Mer information finns här >>>

Sveriges kompetensriksdag arrangeras av Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans med företrädare för industrigrenar med inriktning på energi, automation, järnväg och välfärdsteknik. Som inbjudare står riksdagsledamöterna Anna Wallén (s) och Åsa Coenraads (m), tillsammans med Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret och Välfärd & Hälsa inom ERUF-projektet Smart4U.