Nyheter och press

Januari 8, 2020
Un­der ons­da­gens ener­gi­kon­fe­rens HUB2019 möt­tes ett tju­go­tal star­tup-fö­re­tag från Sve­ri­ge och öv­ri­ga Eu­ro­pa för att täv­la om ABB:s och Mä­la­re­ner­gis åtrå­vär­da pro­jekt­pri­ser, sam­man­lagt vär­de­ra­de till en halv mil­jon kro­nor.
Läs hela pressreleasen »
November 14, 2018
Femårsjubileum för HUB-konferenserna. Västerås växer med nya etableringar, men elbehovet kan bli en propp då det saknas kapacitet i elnätet att överföra tillräckligt mycket el till Västerås. När Energisverige samlades i Västerås för femte året i rad var fokus för de mer än 300 deltagarna på hur branschen ska lösa elbehovet.
Läs hela pressreleasen »
September 3, 2018
Nationella energikonferensen HUB2018 samlar energibranschen för framtidssamtal.
Läs hela pressreleasen »