Om ECC

Energy Competence Center samlar, synliggör och utvecklar den energikompetens som under 130 år har gjort Västerås och Västmanland till ett nationellt och globalt ledande energinav. Här finns Sveriges högsta koncentration av energikompetens. Inom ECC samverkar akademi och offentliga aktörer med myndigheter och multinationella, forskningsintensiva energiföretag. Tillsammans skapar vi framtidens kompetens och nyckelteknologier inom hela energikedjan från tillförsel till energianvändning, inom el, värme och transporter.

ECC:c uppdrag är att analysera, synliggöra och utveckla energikompetensen i Västerås och Västmanland. Utifrån våra analyser skapas dialog som ger nya samarbeten och satsningar som tillför regionen ny kunskap, forskning, utveckling och säkerställer regionens kompetensförsörjning. Tillsammans skapar vi förutsättningar för nyckelteknologier för den globala energiomställningen.

Västerås och Västmanland har egentligen alltid varit ett världsledande centrum för energikompetens. Här bildades ASEA , härifrån härstammar både teknologierna som elektrifierade stora delar av Europa och som möjliggör energieffektivisering och energiomställning runt om i världen idag och imorgon.

ECC samverkar med övriga styrkeområden i regionen och tillsammans utgör företagen och forskningen, innovationerna och kompetensen ett ledande energisegment nationellt och internationellt. Var för sig är företagen och divisionerna ledande inom kraft, automation, motorer, robotik, tåg och mycket annat. Tillsammans utgör de en av de globalt sett starkaste samlingarna av kompetens - särskilt om man beaktar länets och regionens storlek i jämförelse med andra ledande regioner.

Inom ECC möts nu forskningsintensiva multinationella energiföretag med akademi och offentliga aktörer. Tillsammans säkerställer vi kompetensförsörjning och skapar grunden för avgörande nyckelteknologier i framtidens energisystem.

Som ett av de ledande naven i den globala energisektorn tillför Västerås och Västmanland nytt fokus och helhetsperspektiv på kompetensbehov och arbetsmarknad – något som hittills saknats i den internationella och nationella energidiskussionen. Västerås-regionen och Västmanland anses idag ha den högsta koncentrationen av energikompetens i Sverige och har näst högst exportvärde per capita (2014). Här finns 10 000 helårsanställda i energibranschen. Regionen har  ett behov av att årligen anställda 2 000 personer de närmsta åren, och listan på bristyrken är stor. Arbetsgivarna har drygt 350 forskarutbildade anställda i näringslivet.