Inom ECC samverkar ledande energiföretag med akademi och offentliga aktörer.

ABB
Alstom Sverige
Hitachi Energy
Mälarenergi
Westinghouse Sverige
Mälardalens universitet
Västerås Stad
Länsstyrelsen Västmanland
Competence