Smart kompetens utvecklar industrins kompetens

Stort behov av kompetensutveckling hos länets företag

Under perioden 2018-2020 ledde Competence/ECC Region Västmanlands delprojekt inom ESF-projekt Smart kompetens i industrin i Östra mellansverige. 9,3 miljoner kronor satsades på kompetensutvecklingsinsatser hos 28 företag i Västmanland - och tillslut fick deltog 1 500 personer i 28 000 (!) utbildningstimmar i mer än 220 kompetensutvecklingsinsatser.

– Det är av största vikt för bolagen som deltar i projektet att få möjlighet att satsa på kompetensutveckling av befintlig personal i en tid när konkurrensen globalt hårdnar. Den största tillgången är vår personal och nu ska vi ta flera steg hos länets företag att utveckla framtidens digitala ledare och jobba långsiktigt med utveckling av näringslivet, säger Samuel Strömgren, som är projektledare för Västmanland inom Smart komeptens-projektet.

Efter Smart kompetens har liknande insatser följt, bland annat Regions satsning på "Ett kompetenslyft för Sverige".