HUB-konferenserna samlar branschen

Se hela senaste HUB-konferensen gratis!

HUB-konferenser i Västerås brukar samla ca. 100 företag och organisationer till en årlig konferens med ca. 350 deltagare - och nu kan du se senaste HUB-konferensen i efterhand. Konferensen fungerar som en katalysator till den förändringsprocess som branschen står i, samt det stora uppdrag som miljö- och samhällsförbättrare som branschen har. Ända sedan starten har HUB-konferensens devis varit "Beyond sustainability" för att sätta fingret på de hållbarhetsaspekter inom marknad, politik, klimat och näringsliv som behöver vara utgångspunkt i ett långsiktigt hållbart och sammankopplat energisystem.

Se hela HUB2021 i efterhand >>>

Varmt välkommen till HUB2022 den 10 november 2022 på Steam hotel i Västerås!