Tillbaka till pressreleaser
Juli 6, 2013

Stort intresse för ECC i Almedalen

ECC arrangerade två seminarier under almedalsveckan i Visby och träffade en rad ledande opinionsbildare och beslutsfattare inom områdena energi, arbetsmarknad och utbildning.

– Det har varit en väldigt givande vecka. Vi gläds åt det stora intresset som finns för ECC och samtalet om energikompetenser. Vi tar med oss hyllningar, nya idéer och inspiration när vi fortsätter att utveckla satsningarna, säger JIV:s verksamhetschef Björn Nordén.

ECC (Energy Competence Center), som JIV är projektorganisation för, har på uppdrag av och tillsammans med VINNOVA genomfört den mest genomgripande analysen av energibranschen hittills. Den presenterades av rapportförfattarna Samuel Strömgren och Björn Nordén vid två tillfällen, med företagsledare från stora energiföretag i publiken.

– Vi ger en ny bild av energibranschen och visar att den är större och viktigare för svensk ekonomi än vad som tidigare har varit känt. Det gav upphov till livliga diskussioner om branschens framtid, säger Samuel Strömgren.

ECC och analysen har väckt stor uppmärksamhet inom energibranschen och är inbjudna till fördjupade samtal med myndigheter, energiföretag, branschorganisationer. Särskilt spännande är det internationella engagemanget för ECC:s arbete.

– Kompetensförsörjningsfrågorna och den här typen av nationella branschanalyser har hittills inte figurerat i de internationella energidiskussionerna - trots att de är en förutsättning för den globala energiomställningen. Här går Sverige före och då är det naturligt att man vill föra dialog med oss, säger Björn Nordén.

Närmast reser en delegation från ECC till Bryssel och Paris för presentation och samtal med internationella organ inom energisektorn.

Foto: Fr v Erik Brandsma, Energimyndigheten, Björn Nordén, Jobba i Västerås, Birgitta Resvik, Fortum, Per Eckemark, ABB och Charlotte Brogren, VINNOVA: