Nyheter och press

Mars 23, 2017
ECC och teknikbolag kopplar samman skolelever med kompetensbehoven inom stora teknikbranscher i ett unikt pilotprojekt för att minska glappet mellan unga och arbetsmarknaden.
Läs hela pressreleasen »
Mars 23, 2017
ECC genomför Energi- & teknikföreläsningen tillsammans med Energiföretagen och lokala energibolag över hela Sverige.
Läs hela pressreleasen »
Februari 23, 2017
ECC:s analys av Sveriges energibransch, som genomfördes tillsammans med Vinnova, Energimyndigheten och Energiföretagen har nu översatts till engelska och publicerats hos Vinnova
Läs hela pressreleasen »