Nyheter och press

Mars 2, 2018
Tillsammans med vår nationella partner Energiföretagen, som samlar 400 energibolag som medlemmar, satsar vi för fullt på fortsatt nationell lansering av Energi- & teknikföreläsningen. Och nu släpper Energiföretagen en ny film om vår branschfördjupning.
Läs hela pressreleasen »
Mars 23, 2017
ECC och teknikbolag kopplar samman skolelever med kompetensbehoven inom stora teknikbranscher i ett unikt pilotprojekt för att minska glappet mellan unga och arbetsmarknaden.
Läs hela pressreleasen »
Mars 23, 2017
ECC genomför Energi- & teknikföreläsningen tillsammans med Energiföretagen och lokala energibolag över hela Sverige.
Läs hela pressreleasen »