ECC 2016 - 2018

Under närmsta åren fortsätter ECC samla, utveckla och analysera regionens och Sveriges energikompetensområde

Den samverkan som startade 2011 inom ECC kommer under 2016 - 2018 att utvecklas med fortsatt inriktning på att stärka Östra Mellansverige och Mälardalen som ett ledande energikompetenscenter.

- Den strategiska kompetensförsörjningen i vår region handlar oerhört mycket om specialisering, säger Björn Nordén, projektledare för ECC och verksamhetschef hos Jobba i Västerås. Våra kompetensbehov inom elektroteknik, automation, mekanik och data/IT ser inte ut att minska. Vi tror att vår region även fortsättningsvis kommer spela en viktig roll i den globala teknikutvecklingen och vara ett viktigt inslag i världens fortsatta elektrifiering.

Idag är fortfarande 1,5 miljarder människor i världen utan elektricitet när de vaknar på morgonen. Västerås, Västmanland och Östra Mellansverige är ledande inom kraft- och automationslösningar sedan mer än 100 år med stora exportresultat och innovationsgenombrott.

Inom projektet Smart4U kommer ECC vara med och utveckla små och medelstora företag tillsammans med länets övriga styrkeområden inom automation, järnväg samt välfärd och hälsa.