Inom ECC samverkar ledande energiföretag med akademi och offentliga aktörer.

ABB
Bombardier
Mälarenergi
Westinghouse
Mälardalens högskola
Västerås Stad
Länsstyrelsen Västmanland
Competence