Elektroteknik på Mälardalens universitet

Samverkansplattformen ECC är ett nav i satsningen på återstart av elektroteknikkurser på Mälardalens universitet.

Elektroteknik är ett av västeråsregionens signum. ASEAs verksamhet baserades på tekniska landvinningar inom elkraft. Idag är regionen ett världsledande center där Västerås och Ludvikas roll inte kan underskattas globalt.

I början av 2000-talet lades elektroteknikutbildningen på Mälardalens universitet ner utifrån sviktande studentunderlag. Flera försök har gjorts efter det till en återstart. 2015 skedde starten av Högskoleingenjörsprogrammet i Energisystem med inriktning på elektroteknik hos EST-akademin på MDU. Utbildningen är en samproduktion där kurserna i elektroteknikinriktningen genomförs av adjungerade lärare från Hitachi Energy, Alstom Transport, Mälarenergi och Westinghouse Sverige. Avtal har slutits mellan dessa företag och högskolan, och ECC fungerar som nav i satsningen.

- Vår uppgift är att fungera som ett "klister" mellan utbildningen och bolagen och vara med och säkerställa att nya studenter kommer till, nya lärare tillsätts när någon tidigare slutar, att sommarjobb och examensjobb integreras på ett verkligt sätt och att utbildningen genomförs på det sätt som parterna har avtalat om, säger Samuel Strömgren, projektledare hos ECC.

Läs mer om utbildningen här >>>