Elektroteknik Mälardalens högskola

Samverkansplattformen ECC är ett nav i satsningen på återstart av elektroteknikkurser på Mälardalens högskola.

Elektroteknik är ett av Västeråsregionens signum. ASEAs verksamhet baserades på tekniska landvinningar inom elkraft. Idag är regionen ett världsledande center där Västerås och Ludvikas roll inte kan underskattas globalt.

I början av 2000-talet lades elektroteknikutbildningen på Mälardalens högskola ner utifrån sviktande studentunderlag. Flera försök har gjorts efter det till en återstart. Men under 2011 i samband med starten av ECC var processen redo att sjösättas och en elektroteknikutbildning har återigen startats på högskolan. Under flera år drevs flera parallella processer med framtagande av kursplan, kursinnehåll, ansökan till fakultetsnämnen - och inte minst strategiska samtal för att på ett verkligt funktionellt sätt samproducera en utbildning mellan akademin och näringslivet.

2015 skedde starten av Högskoleingenjörsprogrammet i Energisystem med inriktning på elektroteknik hos EST-akademin på Mälardalens högskola. Utbildningen är en samproduktion där kurserna i elektroteknikinriktningen genomförs av adjungerade lärare från ABB, Bombardier Transportation Sweden, Mälarenergi och Westinghouse Electric Sweden. Avtal har slutits mellan dessa företag och högskolan, och ECC fungerar som nav i satsningen där ett flertal subgrupper säkerställer att utbildningen fungerar över tid.

- Vår uppgift är att fungera som ett "klister" mellan utbildningen och bolagen och vara med och säkerställa att nya studenter kommer till, nya lärare tillsätts när någon tidigare slutar, att sommarjobb och examensjobb integreras på ett verkligt sätt och att utbildningen genomförs på det sätt som parterna har avtalat om, säger Samuel Strömgren, projektledare hos ECC.

– Starten av elektroteknik på MDH är en möjlighet för oss tillsammans med övriga aktörer att forma och driva en utbildning som matchar dagens och morgondagens behov av elektroteknikingenjörer. Vi vill tillsammans skapa en utbildning som leder till intressanta och utmanande jobb, ger en gedigen grund för vidare studier och som håller hög kvalitet, säger Per Eckemark, divisionschef på Power Systems, ABB.

Ladda ner MDHs folder om elektroteknikutbildningen här >>>