ECC utvecklar

ECC utvecklar energibranschen. Tillsammans kan vi göra mer. Tillsammans kan vi säkerställa kompetens och ge branschen de bästa framtidsförutsättningarna.

En av drivkrafterna i ECC:s arbete är behovet av att säkerställa grundkompetens regionalt och nationellt. Tillsammans med utbildningsväsendet kan näringslivet på olika nivåer samverka för att olika målgrupper blir mer anställningsbara och att energibranschen attraherar framtidens talanger nationellt och internationellt.

ECC genomför insatser på ett flertal utbildningsnivåer:

Högstadiet: Tillsammans med ett flertal partners och Arbetsmarknadskunskap genomför ECC en förstudie för att anpassa konceptet med "Energi- & teknikföreläsningar" till högstadieelever i två kommuner i Mellansverige.
Läs mer om satsningen här >>>

Gymnasiet: Tillsammans med ett flertal partners och Arbetsmarknadskunskap genomför ECC en utökad förstudie för fortsätta den nationella lanseringen av konceptet med "Energi- & teknikföreläsningar" till elever i fem län (Västmanland, Sörmland, Örebro län, Dalarna + ett län till).
Läs mer om satsningen här >>>

Yrkeshögskolan: ECC samtalar bland annat med Automation Region och Myndigheten för yrkeshögskolan kring utvecklade arbetssätt för att arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning till energibranschen

Högskolan: Sedan 2011 har ECC samverkat med Mälardalens högskola, ABB, Bombardier, Mälarenergi och Westinghouse för att långsiktigt initiera och designat, starta och driva elektroteknikinriktning för högskoleingenjörer.
Läs mer om satsningen här >>>