STORMÖTE ENERGI

Tillsammans med Automation Region samlar ECC branschen för strategiska samtal och seminarier.

stormote_energiNågra gånger varje år samlar ECC branschen för strategiska samtal och seminarier.

- Energibranschen utgörs av en en grupp större företag, både på systemsidan och på produktions-/distributionssidan, och sen av en stor grupp små och medelstora företag som fungerar som underleverantör, konsult och komponenttillverkare. Det är viktigt att vi tillsammans i branschen stärker helheten och inte minst får se våra små och medelstora företag växa fram till huvudspelare. Här tror vi både ECC:s referensgrupp för små och medelstora företag och våra STORMÖTE ENERGI kan vara viktiga forum.

Nästa STORMÖTE ENERGI tillsammans med Automation Region: 7 alt. 14 april om Energikommissionens arbete, kl. 8.30-11 i Expectrum