Smart kompetens utvecklar industrins kompetens

Stort behov av kompetensutveckling hos länets företag

Under perioden 2018-2020 leder Competence/ECC Region Västmanlands delprojekt inom ESF-projekt Smart kompetens i industrin i Östra mellansverige. Planen är att 9,3 miljoner kronor ska satsas på kompetensutvecklingsinsatser hos 28 företag i Västmanland - och att mer än 2 000 personer ska få del av kompetensutvecklingsinsatser.

– Det är av största vikt för bolagen som deltar i projektet att få möjlighet att satsa på kompetensutveckling av befintlig personal i en tid när konkurrensen hårdnar globalt. Den största tillgången är vår personal och nu ska vi ta flera steg hos länets företag att utveckla framtidens digitala ledare och jobba långsiktigt med utveckling av näringslivet, säger Samuel Strömgren, som är projektledare för Västmanland inom Smart komeptens-projektet.