HUB-konferenserna samlar branschen

Välkommen till HUB2020 den 5 november i år!

HUB-konferenser i Västerås brukar samla ca. 100 företag och organisationer till en årlig konferens med ca. 350 deltagare. Konferensen fungerar som en katalysator till den förändringsprocess som branschen står i, samt det stora uppdrag som miljö- och samhällsförbättrare som branschen har. Ända sedan starten har HUB-konferensens devis varit "Beyond sustainability" för att sätta fingret på de hållbarhetsaspekter inom marknad, politik, klimat och näringsliv som behöver vara utgångspunkt i ett långsiktigt hållbart och sammankopplat energisystem.

HUB2020 genomförs den 5 november 2020 i Västerås. Varmt välkommen!

Mer info om HUB-konferensen finns här >>>