ECC samverkar

Energy Competence Center är en samverkansplattform. Som ledande energikompetenscenter är regionen ett finmaskigt nät av samarbeten och relationer.

ECC började med ett samtal runt ett bord. Och det är också dialogen och relationsbyggandet som är själva nerven i plattformen. Idag har samtalen utvecklats till fullskaliga utbildningsinsatser, rikstäckande konferenser och nationella satsningar.

2011 möttes vd:ar och vice vd:ar för att starta processen med ECC. Det samtalet har lett fram till långsiktiga utbildningsinitiativ, nationella uppdrag, internationellt nätverksbyggande - och stärkande av Västerås och Västmanland som ett ledande energikompetenscenter.

Nu berör ECC nästa generations energikompetens, stärker hela teknikbranschens kompetensflöden och är med och utvecklar branschens jämställdhetsarbete.