Mer om energianalysen 2019

I en ny branschanalys som tagits fram av Energy Competence Center ser man att energibranschen är i stor förändring när det handlar om ökad akademisering och att digitaliseringen slår mot klassiskt kvinnligt dominerade yrken.

Rapporten som är den tredje i raden och som har finansieras av Energimyndigheten, Energiföretagen Sverige och Mälardalens högskola visar att det går att urskilja en ökad akademisering i energisektorn. Den nya analysen visar att personer med utländsk bakgrund samt kvinnor har högre utbildning i allt större utsträckning än för tio år sedan.

- Energibranschen blir äldre och behovet av välutbildade experter märks tydligt under den tioårsperiod som vi har haft möjlighet att följa branschens omvandling och akademisering. Självklart sätter det fokus på branschens vilja och förmåga att öka sektorns allmänna rekryteringsbas i tekniska yrken och locka unga till utbildningar och jobb i branschen, säger Samuel Strömgren, projektledare hos ECC.

Digitalisering utmanar vissa yrkestitlar

Det går också att skönja signaler om att digitalisering och automatisering utmanar yrkestitlar med majoriteten kvinnliga anställda, vilket går tvärt emot branschens och politikens jämställdhetsmål. Tre av branschens 30 största yrken har majoritet kvinnor. Det är kundtjänstpersonal, kontorsassistenter och ekonomiassistenter, och de yrkena ingår bland de stödtjänster som börjar robotiseras just nu. I analysen går det även att se att andelen anställda i branschen har ökat med 10 procent och detta till trots så är fördelningen mellan män och kvinnor densamma som för tio år sedan.

- Det är viktigt att vi fortsätter att arbeta långsiktigt och strategiskt med jämställdhetsfrågan, framförallt när det kommer till att skapa fler jämställda yrkesgrupper. Vårt projekt Qraftsamling som vi drivit under tre år har till exempel varit väldigt framgångsrikt. I våras gick vi också med i den internationella kampanjen Equal by 30 , säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen.

Om rapporten
I nya analysen av energibranschen ingår fler än 1 000 företag med sammanlagt 68 000 anställda. Bokslutsdata följer branschens utveckling och kompetensdata följer jämställdhet, utbildningsnivå, yrkestitlar och åldersstrukturer inom branschen.