Mer om energianalysen 2016

Tillsammans med Energimyndigheten, Vinnova och Energiföretagen genomförde ECC en ny analys av energibranschen som publicerades 2016

- Jag är glad att branschen växer både sett till antalet medarbetare och till sin betydelse, men energibranschen behöver spegla samhället i stort, sett till mångfald och jämställdhet. Annars finns risken att den fastnar i gamla hjulspår, säger Erik Brandsma, Energimyndighetens generaldirektör.

- Rapporten ger viktig kunskap till fortsatta och nya satsningar för att öka ungas kännedom om energibranschen. Den är viktig inte minst för att attrahera unga tjejer och killar att söka sig till energiutbildningar och till branschen i stort, säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.

- Det är positivt att en bransch där Sverige har långa traditioner expanderar. Här finns både stora utmaningar och möjligheter inför framtiden, där innovationsförmåga och forskning och utveckling kommer att spegla en allt viktigare roll, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

 

Ladda ner "Energibranschen i Sverige fortsätter växa - analys av företag i energibranschen 2007-2014 - branschdelar, åldersstrukturer, jämställdhet och kompetens" >>>