Mer om tåg- och järnvägsanalysen 2015

Under 2015 genomförde ECC den första genomgripande analysen av Tåg- och järnvägsbranschen, tillsammans med VINNOVA och Järnvägsklustret.

– Tåganalysen visade att vi under perioden 2007-2013 hade en produktionsindustri i Sverige som stadigt ökade med 5 procent i snitt under tidsperioden och sammanlagt med 35 procent medan annan industri minskade i antal och Sverige genomgick en form av lågkonjunktur, säger Samuel Strömgren och Andreas Lepa, ansvariga författare.

Seminariet websändes och kan ses i efterhand här:

Analysen gav också vid handen att analyserade företag har vuxit avsevärt genom de avregleringar och bolagiseringar som skett i branschen under analysperioden.

Ta del av rapporten här >>>