Mer om energianalysen 2013

Under 2013 genomförde ECC den första genomgripande analysen av svensk energibransch tillsammans med VINNOVA.

I studien av den svenska energibranschen har 1 121 företag och 71 105 anställda identifierats (2011). Branschen som helhet visade under perioden 2007-2011 en sysselsättningstillväxt varje år trots rådande konjunkturläge och växte sammanlagt med 7 % över perioden. Mest växte branschdelarna Förnybara energikällor och Energieffektiviseringar, med 27 % respektive 17 %.
Ta del av rapporten här. 

Ladda ner Energibranschens utveckling 2007 - 2011

Frukostseminariet websändes och du kan följa sändningen här: