ECC analyserar

ECC genomför arbetsmarknadsanalyser i relation till energi- & teknikområden och fungerar som nationell remissinstans kring kompetensförsörjning, analys och arbetsmarknadsperspektiv.

Projektering inför ny analys av svensk energibransch under 2018

Under läsåret 2018-2019 planerar ECC tillsammans med Energiföretagen att genomföra en ny övergripande nationell analys av Sveriges energibransch tillsammans med andra nationella aktörer. Just nu pågår samtal med företrädare för Energimyndigheten och VINNOVA, och ett preliminärt releasedatum för en ny och uppdaterad branschanalys är i juni 2019.

Ladda ner den senaste utgivna VINNOVA-analysen "Energibranschen i Sverige fortsätter växa - analys av företag i energibranschen 2007-20014" här >>>

Exempel på tidigare VINNOVA-analyser:

Företag i tåg- och järnvägsbranschen i Sverige 2007-2013 >>>

Företag i energibranschen 2007-2011 >>>