ECC analyserar

ECC genomför arbetsmarknadsanalyser i relation till energi- & teknikområden och fungerar som nationell remissinstans kring kompetensförsörjning, analys och arbetsmarknadsperspektiv.

Senaste analysen av svensk energibransch utgiven hos Energimyndigheten

I juni 2019 publicerades ECC analys av Sveriges energibransch hos Energimyndigheten. Analysen genomfördes tillsammans med Energimyndigheten, Energiföretagen, Vinnova och Mälardalens högskola.

Ladda ner den senaste utgivna nationella energianalysen här >>>

Exempel på tidigare analyser utgivna hos VINNOVA:

"Energibranschen i Sverige fortsätter växa - analys av företag i energibranschen 2007-20014" här >>>

Företag i tåg- och järnvägsbranschen i Sverige 2007-2013 >>>

Företag i energibranschen 2007-2011 >>>