ECC analyserar

ECC genomför arbetsmarknadsanalyser i relation till energi- & teknikområden och fungerar som nationell remissinstans kring kompetensförsörjning, analys och arbetsmarknadsperspektiv.

Aktuellt under 2016

Under 2016 presenterar ECC en ny nationell analys av Sveriges energibransch tillsammans med Energimyndigheten, VINNOVA och Svensk Energi. Preliminär lansering sker i juni 2016 hos VINNOVA, och fungerar som underlag till diskussion bland annat under Almedalsveckan i juli 2016, i Bryssel under Q3 2016 och på nationell energikonferens under Q4 2016.

Se hela pressmeddelandet "Energibranschens jämställdhet ska analyseras" här >>>

– Årets analys tar på ett unikt sätt hänsyn till branschens jämställdhetssituation och kan i det avseendet bli vägledande för andra framtida analyser av strukturerna inom Sveriges teknikbranscher och fungera som en måttstock säger Samuel Strömgren, projektledare för analysen av energibranschen hos ECC, Energy Competence Center.

ECC har under de senaste tre åren genomfört flera större arbetsmarknadsanalyser av energibranschen och järnvägsteknikbranschen tillsammans med VINNOVA. Dessa ingår i en serie av analyser med syfte att skapa bättre informationsunderlag för beslutsfattare inom arbetsmarknads- och näringslivsfrågor.

– Vi tror att analysen kommer leda till ett fördjupat samtal och en större förståelse för branschstrukturen och att den ska kunna ligga till grund för att öka andelen kvinnor i utbildningar och i vår bransch. Analysen är även viktig för att få en ökad insikt om branschens utveckling och hur det påverkar kompetensförsörjningen, säger Anna Wärmé, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på branschorganisationen Svensk Energi.

Den förra analysen av energibranschen för åren 2007-2011 presenterades 2013. Det var den mest genomgripande hittills och visade att energibranschen var mer än dubbelt så stor som tidigare analyser med 71 000 anställda, och viktigare för Sveriges ekonomi än vad som tidigare hade varit känt. Nu fördjupas analysen för perioden 2007-2014.Analysen av energibranschen görs utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Utöver att insamla data för antal företag, arbetsställen och anställda fokuserar analysarbetet särskilt på jämställdhet, åldersstruktur, utbildningsnivå och härkomst. I projektgruppen ingår Energimyndigheten, VINNOVA, Svensk Energi och ECC.